TOETS DEFINITIES

Nieuw JSON-formaat voor toetsdefinities

De oude XML-toetsdefinities kunnen niet meer geïmporteerd worden in de huidige versie van ParnasSys. Daarom heb ik de toetsdefinities geconverteerd naar het nieuwe JSON-formaat.


Algemene toetsen

Deze toetsen kunnen ook gezien worden als cijferlijst. De score van deze 'toets' heeft geen relatie met een bestaande onderwijsmethode. Deze lijst kan vaker worden ingevuld. De enige beperking is dat er maar één toets per datum kan worden geregistreerd.

Er kan bijvoorbeeld een 'toets' gebruikt worden voor een spreekbeurt. De score bij de meeste van deze toetsen over overeen met het gegeven cijfer maal tien. Dus een 8 wordt ingevuld als 80 en een 6,5 als 65. Bij het gebruik van een woordrapport wordt er zo geregistreerd: 40 punten is matig, 60 is voldoende, 80 is goed en 100 is uitmuntend.

Naast de cijferlijsten staan er ook observatielijsten zoals: GOVK en Schatkist.

Methodetoetsen

Deze toetsen hebben een relatie met de toetsen die bij een bepaalde methode horen. Let op! Soms hebben methodes verschillende versies! Daarnaast zijn deze toetsdefinities veelal door scholen gemaakt en kunnen deze een andere normering hebben dan de uitgever aangeeft.

Veel uitgevers en scholen gebruiken de 80%-norm, maar soms wordt ook de 60%-norm of een andere norm gehanteerd.


Voordelig bij Bol.com